ททท.ภูเก็ต เปิดแล้วนำเที่ยว ท่องโพท้อง ฮกคี…ฮกจ๋าย…ตรุษจีน

วันนี้ (19 ก.พ.) บริการนำเที่ยวโดยรถโพท้อง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 คัน ได้นำนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งสื่อมวลชน ออกเดินทางจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระตามศาลาเจ้าต่างๆ จำนวน 5 ศาลเจ้าเก่าแก่ ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าและแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในตัวเมือง ภายใต้บริการนำเที่ยว “ท่องโพท้อง ฮกคี…ฮกจ๋าย…ตรุษจีน” ซึ่งททท. สำนักงานภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมภายงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 53 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณถนนถลาง ซอยรมณีย์ และสวน 72 พรรษา ททท.สำนักงานภูเก็ตได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมครั้งนี้ ด้วยการจัดนำเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต“ท่องโพท้อง ฮกคี…ฮกจ๋าย…ตรุษจีน” ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก ที่มีการนำนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดภูเก็ต เดินทางท่องเที่ยวโดยรถโพท้องไปสักการะองค์เทพตามอ๊าม หรือศาลเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองภูเก็ต เพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีน และชมความสวยงามของศาลเจ้าต่างๆ

ทัวร์ท่องเที่ยวดังกล่าวจะจัดขึ้น 3 วัน ตลอดช่วงของการจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.53 เริ่มออกเดินทางจากบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ไปยังศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ปลายแหลมสะพานหินไหว้องค์กิ้วเที้ยนเอียนลื้อและองค์ซำโป้ฮุก เพื่ออธิฐานขอพรให้เกิดความสุขทางบารมี

จากนั้นเดินทางไปยังศาลเจ้าปุดจ้อ ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมไทโส่เอี๋ย(เทพดาวนพเคราะห์) และจ่ายสินเอี๋ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวมทั้งง้อเอี๋ย ซึ่งเป็นองค์เทพประจำปีเสือเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยมีแต่ความสุข และ เดินทางต่อไปยังศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ขอพระจากองค์เทพอธิฐานขอพรให้มีความสุขภาพแข็งแรง รับประทานอาหารว่าง พร้อมขนมอันเป็นสิริมงคล เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง ปิดท้ายที่ศาลเจ้าแสงธรรม สักการะองค์เทพสุ่นต่ายใส เพื่อขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเส้นทางทัวร์ดังกล่าวเสียค่าบริการคนละ 50 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้กับศาลเจ้าแสงธรรม เพื่อใช้ในการบูรณะศาลเจ้า

นางบังอรรัตน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะมีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ททท.สำนักงานภูเก็ตยังได้ นำคณะการแสดงนาฎศิลป์จาก 10 มณฑลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสร้างสีสันภายในงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตด้วย โดยในแต่ละปีมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.