ตำรวจท่องเที่ยวผุดโครงการ เพื่อนคนแรกชาวต่างชาติที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 กันยายน 2552 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินนานาชาติภูเก็ต นายประเทือง ศรขำ ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการรับมอบโครงการ YOUR FIRST FRIEND 1155 จากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวโดย พ.ต.ท.เอกชัย พราหมณกุล สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. เป็นผู้ส่งมอบโครงการฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อให้คนไทยแสดงตัวเป็นเพื่อนช่วยแนะนำนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดมีปัญหา

พ.ต.ท.เอกชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้เริ่มโครงการ YOUR FIRST FRIEND 1155 หรือ โครงการเพื่อนคนแรก 1155 ขึ้น โดยได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวครั้งแรกที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้รับมอบโครงการ และหลังจากนั้นทาง ตำรวจตรวจท่องเที่ยวจึงได้มีการวางแผนในการทำประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวในพื้นที่ทุกพื้นที่ ส่วนวันนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนคนแรก ที่สนามบินภูเก็ต โดยขอความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินภูเก็ต

“โครงการเพื่อนคนแรก 1155 นี้ คือ บุ๊กมาร์คสำหรับเสียบในพาสปอร์ทของนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สายด่วน ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ซึ่งนักท่องเที่ยวคนใดที่เข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะพื้นที่ใดในประเทศไทย ถ้ามีปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวก และต้องการความช่วยเหลือให้กดหมายเลข 1155 แล้วโทรออก ปัญหาใดที่เราไม่สามารถทำได้ เราก็จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้” พ.ต.ท.เอกชัยกล่าว

“และอย่างไรก็ดีเชื่อว่าโครงการฯ ดังกล่าวนี้ จะสามารถแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวได้ในกรณีที่ประสบปัญหาในพื้นที่ เพราะว่าเป็นสายด่วนสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และโครงการเพื่อนคนแรก 1155 นอกจากจะดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการร่วมประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือว่าการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เหล่านี้เป็นต้น”

ด้านนายประเทือง กล่าวว่า ตนเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าจะมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยที่จะได้รับจากหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ตำรวจท่องเที่ยว  ตั้งแต่ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงตัวเมือง เชื่อมั่นว่า นักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย หากมีเหตุฉุกเฉินใดๆ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้ เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งในอดีตเรายังไม่มีโครงการในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับนักท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.