ททท.จัดเทศกาลตรุษจีนใน 3 จังหวัดหลักกรุงเทพฯเชียงใหม่ และภูเก็ต

ททท.จัดเทศกาลตรุษจีนใน 3 จังหวัดหลักกรุงเทพฯเชียงใหม่ และภูเก็ต

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด”ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” ฉลอง 44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน
ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. ประธานการแถลงข่าวฯ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างททท.กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ซึ่งความร่วมมืออันดีดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548
โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่กรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา,กลุ่มการค้าเมญ่าเชียงใหม่,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้าและสายการบินแอร์เอเชียเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาล
ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่หลากหลายเข้ากับยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีโอกาสทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองรวมถึงเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกด้วย

Mrs.Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าในปี 2562 เป็นปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครบรอบปีที่ 44 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมาสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้แนะนำการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ การแสดงกายกรรม จากมณฑลซานซี,การแสดงระบำจากมณฑลยูนาน,การแสดงระบำจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน,การแสดงระบำอุปรากรจีน(งิ้ว)และการแสดงกายกรรมและกังฟู จากมณฑลซานตง,การแสดงระบำ จากมณฑลเฮยหลงเจียง,การแสดงระบำ จากเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานและการแสดงหุ่นกระบอก จากมณฑลฝูเจี้ยน

โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ททท.จะนำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน แสดงหน้าพระพักตร์และนำผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถวายพระพรและถวายของที่ระลึก

ทั้งนี้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ณ เวทีกลางสยามสแควร์จะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน คือพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศเพื่ออวยพรแก่ชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทางจากไทยและจีน

สำหรับเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชและเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคประจำปี 2562 ที่ ททท.เป็นผู้ดำเนินการใน 3 พื้นที่เมืองหลักคือกรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งการจัดงาน ดังนี้ สยามสแควร์วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ,ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าเมญ่า วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ,จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การตกแต่งบรรยากาศแบบจีน,การแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากประเทศไทย,การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมงคล,การสาธิตศิลปะแบบจีนรูปแบบต่างๆ เช่นการตัดกระดาษ,การเขียนคำมงคล,กิจกรรมจากศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียงและการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 7 มณฑล

นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานตรุษจีนในพื้นที่ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ที่เก่าแก่ ซึ่งมีการจัดงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ชุมชนชาวจีนเยาวราชกรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดสุพรรณบุรี,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดตรัง,จังหวัดสงขลา(อำเภอหาดใหญ่),จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ยังได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารระหว่างไทย-จีนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต่อยอดจากเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารได้เกิดการรับรู้และส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีโดยได้เชิญเชฟชื่อดังจากสมาพันธ์อาหารจีนโลก (World Federation of Chinese Catering Industry) ร่วมทำอาหารกับเชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารมากกว่า 20 ปีทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ททท.คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามากว่า 1.03 ล้านคน(+8%) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 24,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่ผ่านมา

สำหรับตลาดจีนมีปัจจัยเสริมในการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม VoA และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 330,000คน(+4%) สร้างรายได้ประมาณ 10,195 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยจะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและได้กล่าวชื่นชมว่าการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน

ด้านนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้ากำหนดจัด เทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมตรุษจีนย้อนอดีต ในบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีจุดเด่นในส่วนของการนำอาหารท้องถิ่นและอาหารมงคลมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัส โดยคาดการณ์ว่าการจัดการเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมายอันดับ 1 ในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โอกาสนี้ขอเชิญเชิญชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาสัมผัสบรรยากาศย้อนอดีตตรุษจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต และชมการแสดงจากมณฑลต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะนำมาจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้า
ด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.