ผู้ว่าฯภูเก็ตตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

ผู้ว่าฯภูเก็ตตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลองว่าตน พร้อมด้วยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมืองภูเก็ต เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ตามคำสั่ง กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บริการนักท่องเที่ยว โดยได้มีการสอบถามรายละเอียดในการตรวจสอบความชัดเจนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือ จุดในการออกเรือประเภทต่างๆ และความพร้อมของอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเรือเข้า-ออกของหน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวด้วย

นายภัคพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ด้วยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตถือว่าได้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงไฮซีซันนี้ จึงไดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการลงเรือไปยังท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะราชา เกาะเฮ เป็นต้น ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งในเรื่องของกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือ ความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่น กัปตันเรือ นายท้ายเรือ เป็นต้น ตลอดจนอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

“เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก แต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอาจจะยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นในส่วนของภาครัฐจะพยายามอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งก็จะได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่น หากไม่มีอนุญาตก็จะต้องไม่ปล่อยเรือออกไปเพื่อความปลอดภัย”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.