สมาคมมัคคุเทศก์อันดามันยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีความไม่เป็นธรรม

สมาคมมัคคุเทศก์อันดามันยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีความไม่เป็นธรรม

วันที่ 2 พ.ย. 61 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องทุกข์กรณีความไม่เป็นธรรมที่มัคคุเทศก์ต้องพบขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันและสมาชิกมัคคุเทศก์อันดามัน กลุ่มมัคคุเทศก์ที่ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต จำนวนกว่า 50 คน ได้มายื่นหนังสือดังกล่าว

นายกฤช กล่าวว่า มัคคุเทศก์ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นมัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการจัดการกับไกด์เถื่อนชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลดลงไปจากเมื่อก่อน รวมถึงวิธีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันแต่กับเฉพาะไกด์สัญชาติไทยที่ผ่านการอบรมจากกรมการท่องเที่ยวและมีบัตรถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องบัตรอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มัคคุเทศก์ทุกคนได้ผ่านการอบรมมาแล้ว และทบทวนการบังคับใช้ระเบียบใหม่ของท่าอากาศยานภูเก็ต เรื่องการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการแลกบัตรเข้าเขตพื้นที่ควบคุมในการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า อันนำมาซึ่งความยุ่งยากซับซ้อนให้กับการทำงานของมัคคุเทศก์

ทางสมาคมและกลุ่มมัคคุเทศก์จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องแล้วก็จะได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องที่มีการร้องทุกข์ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.