ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai Select

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai Select

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 10/2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติ มอบประกาศนียบัตรและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai Select แก่ ร้านอาหารตามโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทย ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 21 ร้าน ประกอบด้วย รางวัล Thai SELECT Premium ได้แก่ ร้านบลูอีเลฟเฟ่น สาขาภูเก็ต รางวัล Thai SELECT จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย ร้านริมผา สาขา 2 (กะหลิม), ห้องอาหารบ้านวิจิตร , ร้านโกปี้ เดอ ภูเก็ต, ร้านทุ่งคา-กาแฟ, ร้านวันจันทร์, ร้านโต๊ะขุน, ร้านกาบกล้วย, ร้านแหลมหินซีฟู๊ด สาขาแหลมหิน, ร้านแหลมหินซีฟู๊ด สาขาถลาง, ร้าน The Boathouse Restaurant, ร้านกล้วยน้ำว้า, ร้านเลมอนกราส, ร้านครัวคุณเอก, ร้านเขารังบีช ภูเก็ต,ร้านตู้กับข้าว ภูเก็ต , ร้านครัวพระยา ภูเก็ต และ ร้านชมจันทร์ และ รางวัล Thai SELECT UNIQUE จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร ,ร้านหมี่ต้นโพธิ์ สาขา 2 และ ร้านหมี่ต้นโพธิ์ สาขา 3

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารทุกร้านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอให้ทุกร้านได้รักษาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

ด้าน นางสาวยุวดี ทองเฝือ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทยภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย ยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ใช้รับรองมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยาวนานกว่า 20 ปี

โดยร้านอาหารที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงมีการตกแต่งบรรยากาศร้านแบบไทยๆ นอกจากนี้ ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แต่มีรายการอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะถิ่น หรืออาหารประจำถิ่นก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECTUNIQUE ทั้งนี้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้ง 21ร้านที่ผ่านการประเมินได้เข้ารับ ประกาศนียบัตรและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai Select จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.