แถลงข่าว งานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน”

แถลงข่าว งานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน”

เวลา 11.00 น. วันที่ 20 ต.ค. 61 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายกวี รองนายกเทศบาลนครภูเก็ต นายสมชัยเพิ่มทรัพย์ ที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสักจังหวัดกระบี่และนายจรัญ ส่างสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม”ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน ” ภายใต้โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเมืองเก่า ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ณ ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รอง ผวจ.ภก.กล่าวว่าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพโดดเด่นระดับนานาชาติ ในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือน ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเมืองเก่า ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่า ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีศักยภาพของ 5 จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเมืองเก่าอันดามัน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน ณ พื้นที่ในชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล การจัดทำคู่มือร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน แผ่นพับข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน และการจัดงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน”

สำหรับการจัดงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายในงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” จะมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าในแต่ละจังหวัดภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน การเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ครบรส ครบเครื่อง เรื่องสร้างสรรค์” และ “ท่องเที่ยว มั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเก่า สุดท้ายขอเชิญชวนมาร่วมงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน”

รอง ผวจ.ภก.กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวชุมชน “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” นอกจากจะเชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 5 จังหวัด ในลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แล้ว ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นใน 3 มาตรหลักคือ เมืองท่องเที่ยวต้องสะดวก สะอาด และปลอดภัย ทั้ง 3 มาตรการนี้สำคัญที่สุด สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวสะดวกในการเดินทางในเรื่องของ Application ต่างๆที่จะนำมาใช้ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายต่างๆทุกคนต้องเข้าถึงได้ง่าย ความสะอาด ต้องสะอาดในทุกๆเรื่องทุกๆมิติ ทั้งสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำ อาหารสุขลักษณะอนามัยนักท่องเที่ยวเข้ามาทานอาหารจะต้องสะอาดและปลอดภัย ในเรื่องของความปลอดภัย ต้อง ปลอดภัยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเรือ ท่องเที่ยวทางบกโดยรถ ที่จะเป็นพาหนะให้นักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายต่างๆ มีมาตรการรองรับอยู่แล้ว โดยทางเรือมีท่าเรือ 24 ท่า ในภูเก็ต จะต้องมีความปลอดภัย มีมาตรการคุมเข้มโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตรวจสอบเรือที่จะออกจากท่า ตรวจในเรื่องของอุปกรณ์เรือที่จะออกจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชูชีพคนขับเรือถูกต้องมีความพร้อมเรื่องของนายท้ายเรือเพื่อนำนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายต่างๆเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มเติมเสื้อชูชีพเครื่องดับเพลิงอุปกรณ์ที่ใช้ในเรือจะต้องมี ความพร้อมใช้งานได้ทันที เรื่องของรถเน้นเรื่องของสมรรถนะ ไม่เก่าเกินไป ต้องดูแล และมีมาตรการที่ชัดเจนคุมเข้มรถที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งโซนอันดามัน สำหรับนักท่องเที่ยวจีนทางจังหวัดจะพยายามสื่อสารสร้างความเข้าใจรณรงค์มีกิจกรรมต่างๆให้นักเที่ยวให้รับรู้ว่าเมื่อมาแล้วมีความปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตามนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกันนักทขอให้ชาวภูเก็ตเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย รอยยิ้ม มิตรภาพ และการอำนวยความสะดสกต่างๆ ให้รู้สึกว่ามาภูเก็ตแล้วมีความสุขมีความปลอดภัยมีความสะดวกมีความสบาย ใกล้จะถึงช่วงไฮซีซั่นความสวยงามของทะเลก็จะมีสภาพที่สวยงามงดงามเหมือนเดิมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับทะเลที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีย่านเมืองเก่าทั้งกลุ่มอันดามัน ทางด้านนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง ความพร้อมและ ภาพที่จะเห็นบรรยากาศวันที่ 17 และ 18 พย. นี้ จะได้พบกับวิถีชีวิตเมืองเก่าทุกชุมชนในทะเลอันดามัน มีการนำของดีวิถี จาก10 ชุมชนท่องเที่ยวมาสะท้อนถึงวิถีอัตลักษณ์ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็น เช่น จังหวัดสตูลเป็นปีนังน้อย มีการเสวนาจากนักเล่าเรื่องแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวตอบโจทย์หลังจากที่จัดงานไปแล้วทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีอัตลักษณ์ ให้รู้ว่าคนอันดามันมีวิถีชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ที่สำคัญ คือ จะกระจายรายได้เม็ดเงินลงสู่ชุมชน ซึ่งเป็นฐานราก ให้มีความ มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.