โครงการ โรบินสัน ทำดี ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ “เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง”

โครงการ โรบินสัน ทำดี ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ “เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง”

วันที่ 17 ต.ค. 61 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต นางสาวพรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต ร่วมกับนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต น.ส.ชุติวรรณ บุญทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญ ประจำแผนกคลินิกเคมีบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงาน โครงการโรบินสันทำดีร่วมกับกรมราชทัณฑ์ “เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง”

นางสาวพรรัตน์ กล่าวว่า บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด นำโดยโรบินสันและกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ Top Market ,Power buy ,Super Sport และ B2S ได้ผนึกกำลังกันจัดโครงการโรบินสันทำดี เชิญร่วมส่งต่อน้ำใจ ภายใต้โครงการ Robinson lingerie Sharing ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรบินสัน 47 สาขา ทั่วประเทศไทย เพื่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมโดยได้ร่วมกับ “กรมราชทัณฑ์” เพื่อร่วมแบ่งปันความห่วงใย ด้านสุขอนามัยให้กับ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง” โดยลูกค้าที่ช้อปปิ้งสินค้าจากแผนกชุดชั้นในที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิร่วมบริจาค กางเกงชั้นในใหม่จำนวน 1 ตัวหรือลูกค้าต้องการบริจาคก็สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ในราคาตัวละ 50 บาท เพื่อนำไปมอบเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้วันพุธที่ 3 ของเดือนตุลาคมในทุกปีได้กำหนดให้เป็นวัน Bra Day อีกทั้งในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โรบินสันจึงได้จัดกิจกรรม One Day Kick Off ขึ้นในหลายกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมผ่านการเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม รวมถึงขอเชิญชวนลูกค้าจิตอาสามาร่วมกัน “เย็บเต้านมเทียม” เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐทั่วประเทศ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.