ภาคเอกชนผนึกพลังดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดภูเก็ต และอันดามัน

ภาคเอกชนผนึกพลังดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดภูเก็ต และอันดามัน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายภูริต มาศวงศ์ศา อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาพันธ์สมาคมบริษัทนำเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Association : FATA) ร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการตลาดการท่องเที่ยวในแถบจังหวัดทะเลอันดามันในโอกาสที่เข้าร่วมงาน ITB Asia 2018 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ Marina Bay Sands Convention ประเทศสิงคโปร์

Related Post

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต นำร่องเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus+

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.