แถลงข่าวเตรียมจัดงานถนนศิลปวัฒนธรรมวิถีราไวย์

แถลงข่าวเตรียมจัดงานถนนศิลปวัฒนธรรมวิถีราไวย์

วันที่ 15 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมด้วย นายสะเทือน มุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานถนนศิลปวัฒนธรรมวิถีราไวย์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 29-30 ส.ค.61 ที่บริเวณแหลมพรหมเทพ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลราไวย์


นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดเผยว่า ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติร่วมชมจำนวนมาก อาทิ การแสดงภาพเขียนด้วยสีต่าง ๆ ในลักษณะผ้าบาติก สีน้ำมัน สีน้ำ อื่น ๆ มีการจัดโชว์และขายอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่น เช่น เกลือเคย ผัดไท ข้าวยำ ขนมตูโบ้ ขนมโค เกี่ยมโก้ย ขนมจากของราไวย์ การแสดงทางดนตรีพื้นบ้านของชุมชนไทยใหม่ เช่น รองเง็ง และเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ การแสดงสินค้าพื้นบ้านที่ผลิตในตำบลของกลุ่มต่าง ๆ การสาธิตโชว์มวยไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมโครงงาน สืบสานเล่าขานภูมิปัญญา รวมทั้งโครงการทัศนศึกษาสถานที่เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.