เทศบาลตำบลวิชิตประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลวิชิตประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561

วันที่ 15 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมกิจการสภา สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม

เทศบาลตำบลวิชิตได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. – 10 ส.ค. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวิถีชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตโดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวนหลายร้อยภาพ

สำหรับผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายตามโครงการฯ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิตอย่างนี้มีด้วยหรือ” ได้แก่ ภาพถ่ายที่ใช้ชื่อว่า หลังสู้ฟ้า หน้าสู้หอย ความอร่อยใต้ดินโคลน ได้รับโดยนายธนัชกร รัตนกาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ งามศิลป์บรรจงสร้าง โดยนายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ ตามล่าหาหอยเสียบ โดยนายกฤษณพงศ์ รัตนทอง และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล เป็นของนายภูษิต จันทวี นายธงชัย เกื้อสกุล และนางสาวกรุณา นาคะ ส่วนประเภทแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “งามวิชิต ที่ลืมเลือน” ชนะเลิศได้แก่ภาพชื่อ ศึกษาธรรมชาติ ความอร่อยใต้ดินโคลน โดยนายธงชัย เกื้อสกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ จุดชมวิวเขาขาดยามเย็น โดยนายกฤษณพงศ์ รัตนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อภาพ ไหล – นิ่ง โดย นายชนสรณ์ จารุทัศน์ และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลเป็นของนายกฤษณพงศ์ รัตนทอง นายวิศาล ตั้นเส้ง และนายชนสรณ์ จารุทัศน์

ทั้งนี้เทศบาลตำบลวิชิตกำหนดพิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการภาพถ่ายในวันที่ 5 กันยายน 2561 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้างบิ๊กซี สาขาภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.