อบจ.ภูเก็ตแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561”

อบจ.ภูเก็ตแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561”

วันที่ 14 ส.ค. 61 ที่โรงแรมเดอะเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2561 โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สำหรับการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 “Phuket Andaman Halal Expo 2018” กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศและเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวและองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อให้นักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้มีคามรู้ ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่ายรวมถึงเพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตและเพื่อผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการสัมมนาวิชาการมาตรฐานสินค้า

ฮาลาลและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมในงานมี งานสัมมนาวิชาการ วันที่ 23 ส.ค. 2561 โดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ / งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน

ทั้งนี้คาดว่าจะเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมและเกิดการกระตุ้นการลงทุนและสร้างรายได้ให้จังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.