จังหวัดภูเก็ตส่งผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บชุดแรกกลับจีน

จังหวัดภูเก็ตส่งผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บชุดแรกกลับจีน

ตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการประสานงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทสายการบิน, ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทภก., ศุลกากร, สถานกงสุลจีน, ตำรวจท่องเที่ยว, อำเภอถลาง, ตำรวจภูธรสาคู, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ (THA), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานงานครอบครัวนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น

ในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2561) เวลาประมาณ 19:00 น. ได้ส่งนาย Wang Weili และนางสาว Wang Yiming พ่อลูกที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ได้ โดยสายการบิน JuneYao Air เที่ยวบินที่ H01314 ซึ่งทั้ง 2 กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของภูเก็ตทุกหน่วยงานที่ช่วยดูแล และประสานเป็นอย่างดี และยืนยันว่า จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอน

ส่วนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานภูเก็ต จะเปิดให้บริการ 24 ชม. บริเวณ ดังนี้ 1. ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 0 7635 1005

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.