การท่องเที่ยวฯ ยึดหลัก 3 ป. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวฯ ยึดหลัก 3 ป. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 36 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 221 คน และภายในปี 2562 คาดหวังจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ครบทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 คน

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยึดหลักแนวคิด 3 ป. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่

ประชาสัมพันธ์ – ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือดูแลและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง

ป้องกันภัย – ให้คำแนะนำจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

ปกป้อง – ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยวและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวงหรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล

โดยลงพื้นที่จังหวัดแรก เมื่อวันที่ 16มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ซอยบางลา หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต นำขบวนโดยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.