พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 16.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ที่ ตลาดหยี่เต้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ตลาดแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักเพื่อให้ตลาดได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นตลาด 1 ใน 7 ตลาดโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งมีเป้าหมายต้องการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตลาดสดอยู่แล้ว จะเน้นพัฒนาให้มีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่มได้เข้ามาทำการค้าขายด้วย
ในส่วนของตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ที่ ตลาดหยี่เต้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตร่วมกันพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 รายเพื่อทำการค้าบริเวณพื้นที่ลานจอดรถหน้าอาคารตลาดสาธารณะ 3 ถนนบางกอก ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ค้ารายใหม่ที่ลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐ โดยตลาดแห่งนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการทำการค้าขายได้ทุกวันในระหว่างเวลา 15.00- 20.00 น. และได้ดำเนินการเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขของตลาดภายใต้ “ตลาดสะอาด ปลอดภัยNO FORM โดยภายในตลาดมีลานจอดรถให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดซึ่งมีความ สะดวกสบายปลอดภัยเหมาะแก่การจับจ่ายใช้สอย

จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้เดินชมสินค้าภายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท อาหารท้องถิ่น อาหารพร้อมรับประทาน พืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม

Related Post

รองผู้ว่าฯภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โกแอร์ สายการบินสัญชาติอินเดีย

รองผู้ว่าฯภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โกแอร์ สายการบินสัญชาติอินเดีย

วันที่ 11 ตุลาคม 2561นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.