ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการด้านการขายและการตลาด ในสามเมืองหลักของประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้ประกอบการทั้งโรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน สปา และค่ายมวยไทย ร่วมเดินทางทำโรดโชว์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 ผลผู้ประกอบการตัวแทนนำเที่ยวให้การตอบรับเป็นอย่างดีเข้าเจรจาธุรกิจกับสมาชิกฯ ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดจะมีนักท่องเที่ยวสองแบบ ที่จะเดินทางเข้าภูเก็ตมากขึ้นคือ นักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว และนักธุรกิจที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว และพำนักเป็นระยะเวลานานในช่วงปีใหม่ คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวจะขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมด้านการขายและการตลาดในประเทศฝรั่งเศสในช่วงปีที่แล้ว และได้เลื่อนมาจัดในเดือนกันยายนตามคำแนะนำของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำประเทศฝรั่งเศส ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศฝรั่งเศสได้กลับสู่สภาวะปกติ และประชาชนชาวฝรั่งเศสเองได้เริ่มเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้อีกครั้ง ทำให้สมาคมฯ ได้ตัดสินใจจัดกิจกรรมนี้ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกร่วมเดินทางไปยัง 3 เมืองในประเทศฝรั่งเศสคือ เมืองนีซ เมืองลียง และกรุงปารีส โดยทั้งสามเมือง ได้มีผู้ประกอบการตัวแทนนำเที่ยวเข้าเจรจาธุรกิจกับทางสมาชิกอย่างน่าพอใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20% ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

ทั้งนี้ ทั้งสามเมือง ที่เราได้ตัดสินใจเลือกเดินทางไปจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางไปประเทศไทยมากที่สุด อันดับแรกคือกรุงปารีส จากข้อมูล 300,000 กว่าคน ส่วนอันดับที่สอง คือเมืองลียง 80,000 กว่าคน และอันดับที่สาม คือเมืองนีส 60,000 กว่าคน

ส่วนสถานการณ์ตลาดของภูเก็ต นายสถิรพงศ์ กล่าวว่า ยังเป็นบวกทุกตลาด ยกเว้นตลาดจีน อาจจะมีลบบ้าง ในเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่สำหรับบ้านเรายังส่งผลกระทบน้อย เพราะตลาดบ้านเรา ตลาดจีนเป็นทัวร์นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางเอง(FIT)

ด้านนางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “การมาจัดกิจกรรมด้านการตลาดของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ นับว่าได้รับการตอบรับที่ดี โดยดูจากจำนวนตัวเลขของบริษัทนำเที่ยวที่ยืนยันการเข้าร่วมงาน และเรายังพบว่ามีบริษัทนำเที่ยวชั้นนำได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ โดยเฉพาะที่กรุงปารีส ที่การจัดงานของสมาคมฯ เป็นวันเดียวกับการจัดกิจกรรมการตลาดของการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย แต่มีบริษัทฯ หลายแห่งที่เลือกมาร่วมงานของทางภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภูเก็ตที่โดดเด่นในแผนที่การท่องเที่ยวระดับโลก และทั้งสามเมืองที่คณะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมนั้น เป็นสามเมืองหลักที่มีสายการบิน บินเข้าสู่ภูเก็ตได้โดยง่าย”

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “การมาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเปิดสนามบินฝั่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ รวมถึงการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (gastronomy) และนโยบายการพัฒนาเมืองเป็น สมาร์ท ซิตี้ ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตมีความหลากหลายและน่าสนใจ โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่มีความชื่นชอบในอาหารและวัฒนธรรมอยู่เดิม จะได้มีมุมมองต่อภูเก็ตเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรม”

นายประกิต สายพร เจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอัตราเติบโตขึ้นทุกปี แม้จะมีวิกฤตการณ์ภายในประเทศเองก็ตาม โดยในปีนี้มีการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวนถึง 700,000 คน ซึ่งเป็นการเติบโตประมาณ 8% จากปีที่แล้ว และทาง ททท. ได้เห็นการปรับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจากสมัยก่อนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุ และเดินทางไปยังภาคเหนือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาเป็นนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวมากขึ้น และเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลมากขึ้น โดยเฉพาะภูเก็ต ที่ทาง ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวสองแบบที่จะเดินทางเข้าไปมากขึ้นคือ นักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว และนักธุรกิจที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว และพำนักเป็นระยะเวลานานในช่วงปีใหม่ ซึ่งคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวฝรั่งเศศจะขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%”

ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20% ปลุกตลาดฝรั่งเศส คาดตัวเลขขยับเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 20%

ด้านนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเสริมว่า “ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเดินทางมากับคณะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้ และพบว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางคณะยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเมืองเซนต์เอเตียง ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านการออกแบบ โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมคณะไปด้วย ได้พูดคุยถึงการนำกรณีศึกษาจากการเดินทางไนครั้งนี้มาเป็นข้อเสนอการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนจัดกิจกรรมด้านการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางสำคัญสองแนวทางในการจัดกิจกรรมคือ การรักษาฐานนักท่องเที่ยวในตลาดเดิม และการสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดใหม่ โดยวางแผนจัดกิจกรรมด้านการขายและการตลาดในงานเจรจาธุรกิจสำคัญสองงานคือ ITB Asia ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 และ ITB Berlin ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2560 นอกจากนั้นยังได้วางแผนการจัดกิจกรรมด้านการขายและการตลาดแบบโรดโชว์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นการสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ FIT จากประเทศจีน และเดือนเมษายน โดยมุ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอิหร่าน และประเทศการ์ตา สมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.phukettouirts.com

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.