ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดงาน “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3” สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 4-6 พ.ย. 2557 ที่ขุมน้ำบางมะรวน รูปแบบงานย้อนยุคเน้นรำลึกถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวนและวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต

สำหรับสำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและตำบลศรีสุนทรอีกด้วย โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเวทีกลางขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมประกวดกระทงพร้อมขบวนแห่ของชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวที รำวงย้อนยุค กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การแต่งกายย้อนยุค การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ชุด บางมะรวนรวมวัฒนธรรม “สู่คืนวัน แห่งความสุข” เป็นต้น

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

ภูเก็ตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน Vol 3”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.