ขบวนแห่พระศาลเจ้าสามกองคึกคัก ม้าทรงใช้อาวุธทั้งในและนอกตำนาน

ศาลเจ้าสามกอง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่สามของพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) รอบตัวเมืองภูเก็ต งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทยอยออกมารอรับขบวนพระตั้งแต่เช้าตรู่ โดยได้มีการตั้งโต๊ะบูชา และเตรียมพร้อมในเรื่องของประทัดเพื่อจุดต้อนรับขบวนเมื่อผ่านมาถึง

สำหรับขบวนแห่พระในวันนี้ เป็นของศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู(สามกอง) มีการจัดขบวนในขบวนมีขบวนธง ขบวนพระ ม้าทรง และพี่เลี้ยงม้าทรง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนเยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต จำนวนมาก ร่วมมาในขบวน ทำให้ขบวนมีความสวยงาม และยิ่งใหญ่

อย่างไรก็ตามในการแห่พระนั้นนอกจากความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวน ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชมแล้ว ยังมีในส่วนของม้าทรงที่ร่วมมาในขบวนด้วย ว่ามีมากน้อยแค่ไหน และมีการแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไรบ้าง โดยม้าทรงของศาลเจ้าสามกองได้มีการใช้อาวุธทั้งในและนอกตำนาน ในการทรมานร่างกาย ทั้งนี้เชื่อกันว่าเป็นการทรมานร่างกายเพื่อรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก

ทั้งนี้ในเรื่องการใช้อาวุธของม้าทรงนั้น ปีนี้ทางชมรมอ๊าม(ศาลเจ้า)ภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือไปยังศาลเจ้าต่างๆ ให้ดูแลม้าทรงให้ใช้อาวุธในตำนานที่ยึดถือกันมากว่า 100 ปีแล้ว และกรณีที่ต้องใช้อาวุธร่วมกันก็ต้องดูแลในเรื่องของความสะอาด เพื่อป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อด้วย เช่นโรคเอดส์

วันเดียวกันนี้ ยังมีในส่วนของศาลเจ้าเต้กุ้น (นาบอน) ที่ได้มีการประกอบพิธีแห่อิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) ซึ่งเป็นการแห่พระในพื้นที่ ต.ฉลอง ราไวย์ และ ต.กะรน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมชมขบวนแห่พระเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในส่วนของม้าทรงมีการใช้อาวุธทั้งในและนอกตำนานเช่นดียวกัน

พิธีแห่พระ (พิธีอิ้วเก้ง) นั้นเป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ โดยมีขบวนธง และป้ายชื่อแห่นำหน้า จากนั้นก็เป็นเกี้ยวหามรูปพระ เรียกว่า ไท่เปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก โดยหามรูปพระบูชาต่างๆ ออกนั่งเกี้ยวไป ซึ่งจัดตามชั้นและยศของเทพ จากนั้นเป็นขบวนของนิ่วสิ่ว(ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งมักใช้คน 8 คนหาม ซึ่งเป็นที่ประทับองค์กิ้วฮ่องไต่เต่ ในขณะที่ขบวนแห่พระผ่านไป ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้าน และจุดประทัดต้อนรับขบวน เมื่อผ่านมาถึง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.