อบจ.ภูเก็ตเปิดตัว “น้ำพุดนตรี” ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย

น้ำพุดนตรี

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการน้ำพุดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ และประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายไพบูลย์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการน้ำพุดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยได้น้อมนำภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแสดงในรูปแบบวีดีทัศน์ ประกอบม่านน้ำขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยได้ก่อสร้างน้ำพุดนตรี บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพัฒนาสวนสาธารณะสะพานหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร รวมพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร

ถือได้ว่าเป็นน้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นระบบน้ำพุที่สายน้ำสามารถขึ้นลง ส่าย หมุนวิ่งไปมาได้อย่างอิสระ พร้อมระบบไฟแสงสี เสียง ม่านน้ำฉายโปรเจกเตอร์และเลเซอร์ สามารถรองรับการทำงานได้กับดนตรีและเพลงทุกรูปแบบ สร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบบทเพลง สอดแทรกเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบอื่นๆ ทำงานประสานสอดคล้องกันด้วยเทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัย

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างระบบน้ำพุดนตรี ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสาธารณะสะพานหินให้มีความสวยงาม โดยนำเทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัย ใช้สื่อรูปแบบใหม่นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตผ่านบทเพลง แสงสี และภาพประกอบม่านน้ำ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชมหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก อันเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมืองจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ดีและขอสนับสนุน

รวมทั้งต้องขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ทำให้การก่อสร้างน้ำพุดนตรีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงหวังว่าน้ำพุดนตรี ณ สวนสาธารณะสะพานหินแห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมือง ที่มีความสวยงาม ทันสมัย พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

น้ำพุดนตรีน้ำพุดนตรีน้ำพุดนตรีน้ำพุดนตรี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.