บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเริ่มคึกคัก

บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 ต.ค. 52 ขณะนี้ เริ่มคึกคักแล้ว โดยศาลเจ้าต่าง ๆ ได้มีการตกแต่งประดับธงให้สวยงามและเตรียมความพร้อมด้านโรงครัว ในส่วนการประดับตกแต่งในตัวเมืองภูเก็ต ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการประดับโคมไฟตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งมีการประดับธงเหลืองตามเสาไฟฟ้าและติดป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก

ทั้งนี้ในส่วนของร้านค้าต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยตั้งโต๊ะขายอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้อ๊าม (ศาลเจ้า) ซึ่งในช่วงเย็น ๆ จะมีประชาชนมาซื้อจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ได้มีการจองโรงแรมในเขตตัวเมืองภูเก็ต โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า ขณะนี้มียอดนักท่องเที่ยวจองโรงแรมมาแล้วประมาณ 80% และใน 3 วันสุดท้าย ของการกินผักจะมีการจองโรงแรม 100%

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.