ป่าคลอกพร้อมเปิดงานถนนคนเดิน “ชิมเล @ ยามู”

ป่าคลอกพร้อมเปิดงานถนนคนเดิน “ชิมเล @ ยามู”

ป่าคลอกพร้อมเปิดงานถนนคนเดิน "ชิมเล @ ยามู"

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 6 ธ.ค 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ร่วมกันแถลงข่าวงาน ถนนคนเดิน ตอน ชิมเล @ ยามู โดยงานถนนคนเดิน ตอน ชิมเล @ ยามู ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 ม.ค 57 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บริเวณอ่าวยามู ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีสมาชิกเทศบาลตำบลป่าคลอก สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายปัณยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของเทศบาลตำบลป่าคลอก คืออยากให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะชาวป่าคลอกมีการประกอบอาชีพทางการประมงเป็นหลัก มีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของตำบลป่าคลอก ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และความสามารถด้านต่างๆ ส่งเสริมคุณภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สู่ป่าคลอกชุมชนน่าอยู่ และเพื่อส่งเสริมให้ เป็นวันครอบครัว โดยการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้มีรายได้สู่ไอเดียเพื่อการพัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองได้ ภายในงานจะพบกับ นิทรรศการ ถนนสายอาชีพและวิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวมายู ที่เป็นเอกลักษณ์ในการดำรงชีวิตแบบวิถีไทยพุทธ – มุสลิม ร่วมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเลสดๆราคาเบาๆให้ได้ลองชิม ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามตระการตาท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นสบายบนสะพานแสงสี ที่อ่าวยามู จะมีการประดับประดาดวงไฟนานับดวง พร้อมทั้งกิจกรรมไฮไลท์ อาทิเช่น โซนอาหารทะเลจานร้อน สด ใหม่ ความบันเทิงบนเวที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลป่าคลอกให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว จึงได้จัดงาน ถนนคนเดิน ตอน ชิมเล@ ยามู ขึ้น ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้ชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ่าวยามูกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก้จังหวัดภูเก็ตและประเทศ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.