โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูเก็ต 14 กุมภาพันธ์ 2563 – คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และพื้นที่โดยรอบหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน

กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับค่านิยมหลักของโอโซ่ ภูเก็ต ได้แก่การตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนสู่สังคมโดยรักษาความสะอาดบริเวณหาดกะตะ  บริเวณริมชายฝั่งทะเล และพื้นที่โดยรอบ กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างชาติ ให้รักษาความงามตามธรรมชาติบริเวณริมชายหาดกะตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเล่นกระดานโต้คลื่น ผู้ที่ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง และผู้ที่สนใจธรรมชาติ

โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณหาดกะตะและพื้นที่โดยรอบ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.