งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน SURIN FESTIVAL : PHUKET ตั้งแต่วันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ ลานไอทีโซน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต มีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต), นายนิรันด์ กัลยาณมิตร (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) และนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี (ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และภาคเอกชนเกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะจากจังหวัดสุรินทร์ ที่มาจัดงานในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

สินค้า OTOP/SMEs ที่จำหน่ายในงานประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้ามหอมมะลิอินทรีย์ หัวผักกาดหวาน น้ำพริก หมูหยอง เป็นต้น ,สินค้าประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าไหมสุรินทร์ ,ประเภทเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องประดับทำจาก เงิน หินสี และงาช้าง ,ของใช้ของใช้ของที่ระลึก ได้แก่เครื่องหอมหน้ากากแฟนซี ใบบัววิจิตร ผ้าห่ม ไหมพรม และตะกร้าสาน และสินค้าประเภทสมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร เป็นต้น

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

งานเทศกาลสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://events.phuketindex.com/central-festival-phuket-3-425.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.