ภูเก็ตจัดงานสินค้าดี๊ดี อินทรีย์และ OTOP

ภูเก็ตจัดงานสินค้าดี๊ดี อินทรีย์และ OTOP

ภูเก็ตจัดงานสินค้าดี๊ดี อินทรีย์และ OTOP

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายสำราญ สินธ์ทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่าย “สินค้าดี๊ดี อินทรีย์และโอทอป” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น

โดยมีนางยุคุนธร พงศ์ศุภผลกิจ ประธานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสินค้าในจังหวัดภาคใต้ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 30 บูธ เข้าร่วม ทั้งนี้งานจะจัดไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายนนี้

นางสายช่อ อังศุพานิช ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันทิศทางกระแสโลกได้ให้ความสำคัญด้านเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีพื้นที่เอื้ออำนวยในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตและการตลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

GyfQg81P6TAhS7OqkDYHFdCpw--BezGZZKETdcwP3bs

กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นศักยภาพของคนไทยในการผลิตสินค้าอินทรีย์ จึงได้ให้การสนับสนุนการตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย เพื่อการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจัดสรรให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ จึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดย ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าโอทอปที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นางสายช่อกล่าว

ขณะที่นายสำราญ สินธ์ทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ที่เข้มแข็ง ผู้ที่เข้าใจตลาด และสามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ คือ ผู้ที่ได้เปรียบในทางการค้า และในสังคมปัจจุบันแนวโน้มสินค้าอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งนับวันจะขยายตัวไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ภูเก็ตจัดงานสินค้าดี๊ดี อินทรีย์และ OTOP

กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการตลาดจึงหันมาให้ความสำคัญ และผลักดันให้การส่งเสริมด้านการตลาดตลอดมา ทั้งในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าทั้งในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ การขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าด้วย

ทั้งนี้การเลือกจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ที่ภูเก็ต นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า เพราะเป็นแหล่งของการช้อปปิ้งของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์และโอทอปของจังหวัดในภาคใต้ด้วย นายสำราญกล่าว

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.