สายการบินวันทูโกปล่อยโปร บินภูเก็ต-กรุงเทพ (ดอนเมือง)ในราคาพิเศษ

สายการบินวันทูโก จัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภูเก็ต-กรุงเทพ (ดอนเมือง)ในราคาพิเศษ 1,299* บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) จองด่วน!!! วันนี้ – 27 มิถุนายนนี้ และใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2553 ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง มีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และราคาพิเศษนี้ไม่ สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารราคา ซึ่งรวมทุกอย่างแล้ว ราคา 1,299 บาท
 2. สำหรับเส้นทาง ภูเก็ต ในเที่ยวบิน OX8222/OX8223 เท่านั้น
 3. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 4. ราคาพิเศษนี้ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 5. สามารถสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2553 เท่านั้น
 6. สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2553
 7. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้สามารถสำรองที่นั่งได้เฉพาะ ช่องทาง Call center 1126 และ เว็บไซต์ www.fly12go.com เท่านั้น
 8. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ )
 9. บัตรโดยสารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 10. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 11. บัตรสมาชิก Go Card สามารถชำระบัตรโดยสารราคานี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้น
 12. บัตร Gift Card ที่ได้รับส่วนลด 10% ไม่สามารถนำมาซื้อบัตรโดยสารในราคาพิเศษนี้ได้
 13. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass และ หรือ I Ticket ได้
 14. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 15. สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.