กองประกวด Miss Poland 2009 เก็บตัวที่ภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำคณะ “Miss Poland 2009 Preparation Camp” มาทำกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดในประเทศไทย พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 5 – 14 ตุลาคม 2552 นี้

โดยทางคณะผู้เข้าประกวดจะเดินทางมาพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตระหว่าง วันที่ 7-11 ตุลาคม 2552 ทางคณะรวมทั้งหมดประมาณ 40 คน ประกอบด้วยผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวด 25 คน ทีมสื่อโทรทัศน์ที่ติดตามถ่ายทำจำนวน 10 คนและทีมคณะผู้จัดการประกวด 5 คน

ระหว่างการเก็บตัว ณ จังหวัดภูเก็ตผู้เข้าประกวดจะได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามจุด ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ หาดทราย ชายทะเล อ่าวพังงา เกาะพีพี เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มโปร์แลนด์และ ยุโรปตะวันออกเข้าภูเก็ตมากขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.