ภูเก็ตจัดงาน “เปิดหาดตำบลไม้ขาว”

ภูเก็ตจัดงาน “เปิดหาดตำบลไม้ขาว”

หาดไม้ขาว
หาดไม้ขาว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่บริเวณพรุเจ๊ะสัน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดหาด ตำบลไม้ขาว ประจำปี 2555 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จัดขึ้น มีนายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวิรัต มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ว่าด้วยเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน อันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรพัฒนาชุมชน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พ.ย.55 ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนทุกภาคีเครือข่าย ได้มาพบปะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตลอดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลไม้ขาว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว การแสดงของเยาวชน ประชาชนและศิลปิน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x