ประเพณีลอยกระทง คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลูกทุ่ง

ประเพณีลอยกระทง คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลูกทุ่ง

เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลูกทุ่ง” 23-25 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลูกทุ่ง” 23-25 พฤศจิกายน 2558

ภูเก็ตเปิดงานลอยกระทงย้อนยุคคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนมนต์รักลูกทุ่งประชาชนร่วมชมบรรยากาศในงานจำนวนมาก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ตอน “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลุกทุ่ง” โดยมี นาย วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายอุทิศ หลิมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันแต่งตัวย้อนยุคเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณขุมน้ำบางมะรวน นายวรวุฒิ กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และงานประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2558 คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อ “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนมนต์รักลุกทุ่ง” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวน รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต และตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต รวมทั้งการแต่งกายย้อนยุคของคนภูเก็ต สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน และศิลปินพื้นบ้านทุกสาขาในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และตำบลศรีสุนทร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดกิจกรรมประกวดกระทง พร้อมขบวนแห่ของชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวที รำวงย้อนยุค ดนตรีเด็กและเยาวชน เครื่องเล่นโบราณ กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ชากาแฟโบราณ รถสามล้อถีบ กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค เป็นต้น

เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลูกทุ่ง” 23-25 พฤศจิกายน 2558http://news.phuketindex.com/travel/loykrathong-2-227979.html

Posted by Phuket Journal on Monday, November 23, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.