เริ่มแล้วงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”

เริ่มแล้วงานลอยกระทงย้อนยุค “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”

“คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”
เครดิตภาพ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร”

เมื่อเวลา 19.00 น.คืนที่ผ่านมา (26 พ.ย.) ที่เวทีกลางบริเวณขุมน้ำบางมะรวน หมู่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” ซึ่งเทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และตำบลศรีสุนทร

โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร นายกิตติศักดิ์ โสตรักษา กำนันตำบลศรีสุนทร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างสวมใส่ชุดพื้นเมืองภูเก็ตในยุคการทำเหมืองแร่

“คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2555 คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ภายใต้ชื่อ “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวน รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต และตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแต่งกาย เป็นต้น

สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” จะจัดไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณเวทีกลางขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กิจกรรมภายในงานมีการจัดลานวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลศรีสุนทร ลานอาหารวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองภูเก็ต และศรีสุนทร จัดกิจกรรมประกวดกระทง พร้อมขบวนแห่ของชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวที รำวงย้อนยุค ดนตรีเปิดหมวก เครื่องเล่นโบราณ กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าโอทอป กิจกรรมลานชมรมรถโบราณ ภาพยนตร์ย้อนยุค ชากาแฟโบราณ รถสามล้อถีบ กิจกรรมการแต่งกายย้อนยุค กิจกรรมชมพลุดอกไม้ไฟ แสงสีเสียง เป็นต้น

 “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน”

อย่างไรก็ตาม ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน” ซึ่งจะได้พบกับบรรยากาศของประเพณีลอยกระทงในรูปแบบย้อนยุคที่มีความโดดเด่น สวยงาม สนุกสนาน น่าประทับใจ และยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ต่อไป

ขณะที่นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอใน 4 มิติ มิติแรกคือ วัฒนธรรม เป็นขุมเหมืองที่พี่น้องประชาชนใช้วิถีชีวิตของเหมืองแร่ ประกอบกิจการงานอาชีพมาย้อนหลังไป 40 ปีก่อนหน้านี้ ภูเก็ต เป็นวิถีแห่งการทำเหมืองแร่เป็นสำคัญ วันนี้ราได้มาย้อนยุคสืบสานประเพณีการทำเหมืองแร่ และการแต่งกายของผู้คนที่มีความหลากหลายของการแต่งกายตามยุคตามสมัย มิติที่ 2 คือ มิติของประวัติศาสตร์ การที่ได้นำเอาของเก่ามาเล่าให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณี

มิติที่ 3 คือ มิติเรื่องท่องเที่ยวภูเก็ต เปลี่ยนโฉมจากนายเหมือง จากดีบุก เป็นท่องเที่ยว 40 ปีจนถึงวันนี้ การท่องเที่ยวเจริญเติบโต ภูเก็ตมีความหลากหลายของผู้คน ในตัวเมืองก็มีจีนฮกเกี้ยนเป็นส่วนใหญ่ ชายหาดชายฝั่งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทยอยเข้าสู่ภูเก็ตมากขึ้น และมากขึ้นๆ เป็นลำดับ พี่น้องชาวไทยก็กระจายอยู่ทั่วไป และพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชายทะเล กระจายกันอยู่ทั่วไป เช่นกันถึง 1 ใน 4 หรือ 24 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่จดทะเบียนทั้งจังหวัด อันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงผสมผสาน

ส่วนมิติสุดท้าย คือ มิติชุมชน ตน และจังหวัดพยายามให้ความสำคัญกับชุมชน การสร้างชุมชนพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่สืบสานกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมา และกิจกรรมที่เป็นปัจจุบันให้เป็นชุมชนของตนเอง ก็เป็นที่น่ายินดีว่าทีมงานของเทศบาล และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้บรรจงแต้มแต่งสีสันให้บางมะรวนมีชีวิตที่งอกงาม เพื่อให้ประชาชนได้มาแวะเยี่ยมชม โดยเฉพาะการเลือกเอาวันลอยกระทงเป็นจุดขาย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.