ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่

ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่

ตามที่เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 19.00 – 05.00 น. นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองป่าตอง และเพื่อร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอประกาศร่วมสนับสนุนนโยบายของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดและปิดการให้บริการศูนย์การค้าฯ ใหม่ดังนี้

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ของทุกวัน
สำหรับร้านขายยา และร้านอาหาร (Take Home หรือ Delivery เท่านั้น)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ยกเว้น
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Big C Extra) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.
ธนาคาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.
ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 7-Eleven เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.

ทางศูนย์การค้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะลดระดับความรุนแรงลงและสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ววัน ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 076-600-111 ต่อ 500 – 505

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด
ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
ศูนย์การค้าจังซีลอน” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ เป็นเวลา 11.00 – 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 63

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.