“จังซีลอน” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

“จังซีลอน” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

ตามที่มีประกาศเพิ่มเติมจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 6/2563 เรื่องการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ต่างๆ

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จึงให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ขยายการปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้น ร้านค้าตามประกาศที่ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยา, ร้านอาหาร (เฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคเท่านั้น) ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ, ธนาคาร และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าจังซีลอน ยังคงมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมเฝ้าระวังดูแลและคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทั้งที่มาซื้ออาหารแบบสั่งกลับ (Take Away) และสำหรับผู้ให้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) ต่างๆ พร้อมจัดระบบ Social distancing ให้ยืนระหว่างรอรับอาหารห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างดีที่สุด

“จังซีลอน” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
“จังซีลอน” ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.