ภูเก็ตโรดโชว์ท่องเที่ยวที่เยอรมนี

ภูเก็ตโรดโชว์ท่องเที่ยวที่เยอรมนี

ภูเก็ตโรดโชว์ท่องเที่ยวที่เยอรมนี

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำผู้ประกอบการภูเก็ต จำนวน 24 ราย เข้าร่วมงาน ITB BERLIN THE WORLDS LEADING TRAVEL TRADE SHOW 2013 ซึ่งเป็นงานผู้ซื้อพบผู้ขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2556 มีผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากทั่วโลก เข้าร่วมงาน จำนวน 128 ประเทศ กว่า 2 แสนราย ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติ จากนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และร่วมชมงานการออกบูธ ของจังหวัดภูเก็ต ด้วย

นายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสมาคมฯ เข้าร่วมงาน นี้ เป็นประจำทุกปี ผลตอบรับของภูเก็ตเป็นไปด้วยดี แต่ละโรงแรม มีการเสนอขายกับเอเย่นต์หลัก แบบขายรวม ของภูเก็ตมีการนำเสนอราคา และกิจกรรมต่างๆ

“แนวโน้มการท่องเที่ยวของภูเก็ต เป็นไปด้วยดี มีตลาดยุโรป ออสเตรเลีย รัสเซีย และจะเพิ่มอินเดีย โดยส่วนตัว มีความเป็นห่วงภูเก็ต ในด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นห่วงมากที่สุด สำหรับอัตราเข้าพัก ของ ภูเก็ต อยู่ ที่ ร้อยละ 80%”

ด้านนายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า การทำตลาดส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 15 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.ภูเก็ต โดย เห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของภูเก็ต ให้นานาประเทศ ได้รับทราบ ทุกปี สร้างความยั่งยืนของการขายได้อย่างต่อเนื่อง

“ปีนี้ ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้นำนวดแผนไทย และเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง แบบอีโคทัวริสซึม ของบ้านแขนน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้านำเสนอภายในงานด้วย ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว จำนวนมาก โดยสนใจ ที่พัก และกิจกรรมทุกด้านของภูเก็ต” นายภูริต กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับการทุ่มเทด้านการตลาด การสร้างรากฐานการท่องเที่ยวแข่งขันกับประเทศอื่นนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรักษาความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ไม่เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมีสุขอนามัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว ต้องทำ ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชน ต้องให้ความสนใจ ถ้าคิดว่ารายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ควรสร้างให้มีความยั่งยืน

นายสมบูรณ์ จิรายุส ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดยุโรป เป็นตลาดหลัก ของภูเก็ต และควรทำแพคเกจ หรือโปรโมชั่นที่ดี ที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้กับ กลุ่มตลาดนี้เดินทางเข้ามา ภูเก็ต งานไอทีบี จึงเป็นงานสำคัญ ของการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเอเย่นต์ ทัวร์ต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ตลาดรัสเซีย อินเดีย จีน เป็นตลาดที่ดีของภูเก็ต ดังนั้น ควรหันมาดูความพร้อม ในการรองรับด้านสาธารณูปโภค การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติ การดูแลนักท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ร้านขายของต่างๆ ควรตระหนักว่า การท่องเที่ยว นั้น สำคัญ กับจังหวัดภูเก็ต หากมีภาพพจน์ ไม่ดี กับนักท่องเที่ยว เพราะว่าข่าวจะกระจายรวดเร็ว จึงต้องดูแล นักท่องเที่ยวโดย ไม่เอาเปรียบ ไม่ข่มขู่ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวเยอรมัน ยังเป็นนักท่องเที่ยวหลักเข้าภูเก็ต จำนวน 2-3 แสนคน ต่อปี

นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า เข้าร่วมงานไอทีบี ปีนี้ เป็นปีที่ 38 เป็นงานนิทรรศการส่งเสริมการขายที่ใหญ่ ที่สุด ในยุโรป ในบูธของประเทศไทย มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 108 ราย โรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน
อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวม ตลาดยุโรป ปีนี้ แนวโน้มยังดี ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวยุโรป ประมาณ กว่า 5 ล้านคน มีอัตราเติบโตขึ้น 10% ปีนี้ คาดว่า นักท่องเที่ยวยุโรป เติบโตต่อเนื่อง คาดว่าไม่ต่ำกว่า 5-6% ได้เจาะกลุ่มกอล์ฟ ฮันนีมูน ท่องเที่ยว แบบอนุรักษ์ กรีนทัวริสซึ่ม อีโคทัวริสซึ่ม และเมดิคอล เวลเนส และตลาดใหม่ๆ โปแลนด์ เชคโกสโลวาเกีย ซึ่งไทย มีความหลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของคนยุโรป โดยเฉพาะ ด้านทะเล

ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งานไอทีบี เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในการท่องเที่ยวของโลก ที่จัดกรุงเบอร์ลิน ต่อเนื่องมา ซึ่งภูเก็ต จัดบูธปีนี้ เป็นบูธ ที่ใหญ่กว่าทุกปี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ในระยะสั้น ระยะยาว ที่สำคัญภูเก็ตจะเปิดตลาดอินเดีย การกระตุ้นการขายการท่องเที่ยว จะทำให้ตลาดการท่องเที่ยว ของภูเก็ต คึกคักมากขึ้น

นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การเข้าร่วมงานไอทีบี ครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ให้ความสำคัญ กับการท่องเที่ยว เห็นความยิ่งใหญ่ ของการจัดงาน จะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภา เพื่อตั้งงบประมาณเพิ่ม และจะนำสิ่งต่างๆ กลับไปพัฒนาท้องถิ่น ในระบบขนส่งมวลชน การปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยาน ต่างๆ มีแนวคิด การซื้อรถเก็บขยะ หน้าชายหาด การจัดระเบียบชายหาด เพื่อพัฒนาภูเก็ตให้ดี เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.