เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน D-HOPE

เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน D-HOPE

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ชุมชนชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนอกเล หมู่ที่ 3 และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้ โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดงาน ณ ชายหาดกมลา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารโรงแรม, ตัวแทนชุมชน ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.