แถลงข่าวนิทรรศการ Central Festival Phuket 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์ 84 พระชนมพรรษา

Central Festival Phuket 84

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 ที่บริเวณลานลม ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “นิทรรศการ Central Festival Phuket 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์ 84 พระชนมพรรษา” ในวันที่ 3-11 ธ.ค. 2554 โดยการร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต และชมรมศิลปินภูเก็จ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 84 พระชนมพรรษาของพระองค์ท่านรัชกาลที่ 9 และเพื่อสดุดีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

Central Festival Phuket 84

Central Festival Phuket 84
(จากซ้าย) คุณบุษศุภภะ ตันฑัยย์ ที่ปรึกษา สส. โดยชมรมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัีย รุ่นสะตอ 24, อาจารย์วัชรินทร์ รอดนิตย์ ประธานชมรมศิลปินภูเก็จ พุทธศักราช 2554

โดยนิทรรศการนี้ มีศิลปินทั่วน่านฟ้าภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นศิลปินจิตรกรรม ศิลปินภาพถ่าย เยาวชน ได้ร่วมกันสร้างงานศิลป์ ที่สื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่องค์ภูมินทร์ โดยแบ่งเป็นภาพจิตรกรรม 42 ภาพ และภาพถ่าย 42 ภาพ รวมเป็น 84 ภาพ ตรงกับ 84 พระชนมพรรษา ทั้งนี้ได้แบ่งธีมภาพเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ภาพที่มีทุกบ้าน, เพลงของพ่อ, รอยเท้าพ่อที่ภูเก็ต, ดอกไม้ถวายพ่อ, พอเพียง เพียงพอ, อักขระศิลปิน, สุนัขทรงเลี้ยง ถูกจัดแสดงไว้ ณ บริเวณแกรนฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณลานลมชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

และในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ และประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับข้าราชการ และประชาชน ในเวลา 19.00 น. ที่บริเวณลานลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต พร้อมการแสดงพิเศษเทิดไท้องค์ราชัน จากคุณณรงค์ หงษ์หยก และคณะศิลปิน

Central Festival Phuket 84Central Festival Phuket 84

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.