เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ลานแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์ 84 พระชนมพรรษา โดยมี นายเรวัติ อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแรงงาน เขต 8 (ภูเก็ต) นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายปนัสย์ พุกโพธิ์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต รวมถึงนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์

นายปนัสย์ พุกโพธิ์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานจังหวัดภูเก็ต และชมรมศิลปินภูเก็จ ร่วมกันจัดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์ 84 พระชนมพรรษา โดยจัดแสดงผลงานจากศิลปินทั่วน่านฟ้าภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นศิลปินจิตรกรรม ศิลปินภาพถ่าย เยาวชน ได้ร่วมกันสร้างงานศิลป์ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จัดขึ้น ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณลานลมชั้น 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ในวันที่ 3 -11 ธันวาคม 2554

ส่วนกิจกรรมของงานนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์ 84 พระชนมพรรษา มีการจัดแสดงโชว์ผลงานด้านจิตรกรรม และภาพถ่าย โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ร่วมกับชมรมศิลปินภูเก็จ พุทธศักราช 2554 และชมรมถ่ายภาพจังหวัดภูเก็ต จัดเตรียมและรวบรวมผลงานด้านจิตรกรรมและภาพถ่ายที่มีความคิดรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยทุกภาพที่นำมาแสดง สื่อถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยแบ่งเป็นภาพจิตรกรรม 42 ภาพ และภาพถ่าย 42 ภาพ รวมเป็น 84 ภาพ ตรงกับ 84 พรรษา ทั้งนี้ได้แบ่ง Theme ภาพ เป็น 7 Theme/Theme ละ 12 ภาพ ดังนี้ 1.ภาพที่มีทุกบ้าน 2.เพลงของพ่อ 3.รอยเท้าพ่อที่ภูเก็ต 4.ดอกไม้ถวายพ่อ 5.พอเพียง เพียงพอ 6. อักขระศิลปิน 7.สุนัขทรงเลี้ยง

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดนิทรรศการ 84 งานศิลป์เทิดไท้องค์ภูมินทร์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.