เขื่อนบางวาดจังหวัดภูเก็ต

เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต เป็นเขื่อนดิน สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นทีึ่่รับประโยชน์ 188,000 ไร่ ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต บรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ


ความเป็นมา
เนื่องด้วยทางเทศบาลภูเก็ต ขาดแคลนแหล่งน้ำจืดเพื่อการประปา ต้องขอใช้น้ำจากอ่างบางวาดของบริษัทอนุภาษและบุตร ซึ่งสร้างไว้สำหรับฉีดเหมือง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และไม่มีแหล่งน้ำใต้ดินในบริเวณเกาะภูเก็ตเลย ทางเทศบาลเห็นว่า อาจจะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้เก็บน้ำมากขึ้นได้ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณอ่างและหัวงาน ในปี 2514 พบว่า มีลู่ทางจะสร้างอ่างเก็บน้ำได้ แต่ได้เลื่อนที่ตั้งทำนบจากจุดที่กำหนดไว้เดิม ลงไปทางตอนใต้เล็กน้อย

กรมชลประทานได้ให้ความเห็นด้วยว่า เนื่องจากการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มไปในทางพัฒนาการอุตสาหกรรมเบา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการท่าเรือ ฉะนั้นการจัดหาแหล่งน้ำจืดจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การจัดหาแหล่งน้ำจืดสำหรับเกาะภูเก็ต จึงควรแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้น ขั้นแรก คือ แหล่งน้ำจืดบนตัวเกาะ ถ้ายังไม่เพียงพอ จึงหาทางสร้างแหล่งน้ำบนแผ่นดินใหญ่ แล้วส่งไปยังเกาะภูเก็ตต่อไป การสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสาธารณูปโภคแก่ท้องถิ่น และลดปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองภูเก็ต

นอกจากนั้น เขื่อนบางวาด หรือ อ่างเก็บน้ำบางวาด จะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักและสนใจในการออกกำลังกาย บ้างก็มาวิ่งหรือเดินบนสันเขื่อนทั้งในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน อาจเป็นเพราะสภาพโดยรวมยังคงบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และอ่างเก็บน้ำ ดังนั้น นอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังได้รับอากาศที่สดชื่นอีกด้วย จึงถือได้ว่าเขื่อนบางวาดเป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายของชาวกะทู้แห่งหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

สถานที่ตั้ง  หมู่ 7  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  ขับรถมาตามเส้นทางถนนวิชิตสงคราม  ถึงสามแยกเก็ตโฮ่ เลี้ยวซ้าย ผ่านชุมชนบ้านทุ่งทอง  สามารถเข้าได้  2  ทาง โดยเส้นทางแรก  เข้าทางสนามกอล์ฟภูเก็ต  คันทรี คลับ และอีกทาง ให้ขับตรงไปยังทางขึ้นเขาป่าตอง เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังเขื่อนบางวาด


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

One Comment

  • · Edit

    เป็นที่ที่สวยงามมากค่ะ
    ถ้าใครได้ไปจะลืมเรื่องทุกข์ใจเป็นอย่างมาก อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะเยอะนะคะ

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.