โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถิติของจำนวนเที่ยวบินขาเข้า – ขาออก ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในปี 2016 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.