ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท.

ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท.

ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นาวาอากาศโทหญิง ลอรัตน์ มานิมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต  เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกซ้อมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต โดยทำการฝึกซ้อมในรูปแบบ Full Exercise ณ ห้องสิมิลัน อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท. ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท. ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท. ผอก.ฝมอ.ร่วมสังเกตุการณ์แผน BCP ของ บวท.

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.