กลุ่มธุรกิจ Amway จากจีนกว่าหมื่นคนท่องเที่ยวภูเก็ต เม.ย.นี้

Amway

วันนี้ (26 ต.ค. 54) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้ประชุม Amway 2011 โดยมี นายประจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายปรเมศร์ ชินโน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายปรเมศร์ กล่าวว่า ทางสำนักงานได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยโดยประสานกับทางตำรวจท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคณะผู้ประชุมของAmway ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้ประชุมของ Amway ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ทาง Amway จะจัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคี ซึ่งจะใช้พื้นที่จำนวนมากในการจัดกิจกรรมนี้ และกิจกรรมสังสรรค์ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ทาง Amway ต้องการที่จะทำกิจกรรมต่างๆตามชายหาด ซึ่งทางลากูน่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมในส่วนนี้ ซึ่งการเข้ามาของคณะผู้ประชุม Amway จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 16,200 บาท ต่อคน และเมื่อดูจากคณะผู้ประชุม Amway จำนวน 16,000คน ดังนั้นจะมีรายได้เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน ของที่ระลึก ที่พัก และที่สำคัญที่สุดคือ สินค้า OTOP ของท้องถิ่น ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

นายสมเกียรติ กล่าวว่า คณะผู้ประชุมของ Amway จากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะมาจัดการประชุมที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนเมษายน 2555 จำนวน 16,000 คน เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจะมีการจัดการประชุม การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของภูเก็ต ซึ่งการมาประชุมของคณะ Amwayในครั้งนี้เป็นผลประโยชน์ของทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตได้ทำ MOU ซึ่งคณะผู้ประชุม Amwayเป็นคณะที่ใหญ่มาก จึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงด้านปัญหาการล่าช้าในการตรวจสอบของด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ถ้าเราทำเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย และเป็นประสบการณืที่ดีของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมนั้นคือ เรื่องของสินค้า OTOP ที่จะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.