ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัล ด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกัน ประเทศไทย 3 ปีซ้อน

ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัล ด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกัน ประเทศไทย 3 ปีซ้อน

เมื่อเร็วๆนี้ (วันที่ 21 พฤศจิกายน) บมจ. ลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล (ลากูน่าภูเก็ต) ได้รับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จากผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต โดยมีนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ในงานซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 3 ปีซ้อน
จากซ้าย: นายเจฟฟรี่ย์ ดี ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกัน; นางสาว รุ่งตะวัน ภัทรสุวรรณกิจ ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม อังสนาลากูนาภูเก็ต และ บันยันทรีภูเก็ต; นายพีระ ป้อมสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต; นายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย; นายรัตนพัฒน์ เพชรจีน ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ ดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ต และ นางสาวสุกัญญา สมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม เอาท์ริกเกอร์ลากูน่าภูเก็ตบีชรีสอร์ท

รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2560 (2017 ACE Recognition) นั้น ได้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยในปี 2558 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกจากโครงการ“ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” ซึ่งมอบโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนชายขอบ ต่อมาในปี 2559 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ด้วยผลงานการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 25,000 ต้น โดยฝีมือของพนักงานในเครือกว่า 1 พันชีวิตและชาวชุมชนอีกกว่า 450 คน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และ ในปี 2560 จากโครงการด้านการศึกษา อาทิ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ขององค์กรต่อสังคมจากกลุ่มลากูน่าภูเก็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR

ในปีนี้มีองค์กรสมาชิกจำนวน 59 แห่งร่วมรับรางวัล โดยลากูน่าภูเก็ตยังเป็น 1 ใน 15 องค์กรสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรพันธมิตรระดับเหรียญเงิน (Silver CSR Partnership) อีกด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลฯในปีนี้ได้ที่ www.amchamthailand.com

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.