มรภ.Workshop เทคนิคถ่ายภาพวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานถ่ายภาพทางด้านวิทยาศาสตร์” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเบื้องต้น ให้เกิดความรู้ความชำนาญในการถ่ายภาพ และสามารถนำไปประกอบกับการทำรายงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเทคนิคการแต่งภาพให้ได้ภาพที่มีคุณภาพตามต้องการ สำหรับความสำคัญในการจัดโครงการ ด้วยเห็นว่า การนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย มักประกอบด้วยภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหากับภาพไม่ชัดเจน ไม่สามารถขยายรายละเอียดที่ต้องการได้หรือไม่คมชัด เนื่องจากผู้ถ่ายขาดความชำนาญ นอกจากนี้บางครั้งภาพถ่ายที่ได้มาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายได้อีก จำเป็นต้องมีการปรับแต่งสี แสง หรืออื่นๆ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล และการตกแต่งภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ภาพประกอบที่มีคุณภาพพร้อมนำเสนอต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน คณบดี      คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม มีนักศึกษากว่า 30 คนเข้าร่วม ณ อาคารเทคโนยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.