นักเรียนดาวรุ่งวิทยา ชนะเลิศการตอบปัญหาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

นายสุภาพ  อรรคคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี 2552 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ค้นคว้าที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก แข่งขัน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และรอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน (อ.ส.ม.ท.) จ. ภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการแข่งขันคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 22 คน

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.