โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบทุนการศึกษาใน วันธารน้ำใจสู่เยาวชนแก่นักเรียน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2552 ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสตรีภูเก็ต “วันธารน้ำใจสู่เยาวชน” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 301 ทุน

นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผอ.โรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า เยาวชนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของชาติ เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เจริญเติบโต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติต่อไป ทุนทรัพย์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาและบรรลุผล ดังกล่าว นอกจากเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนในวันนี้แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้เขามีความเท่าเทียมกับผู้อื่นในด้านการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาเหล่านี้ นอกจากจะช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนแล้วยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีผล การเรียนดี ความสามารถสูง และนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

“เงินทุนที่ได้รับบริจาค จากผู้ให้การสนับสนุนจำนวน 122 รายเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในวันนี้  เป็น เงินทั้งสิ้น 676,400 บาทนั้น ทางโรงเรียนได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ถึง 301 ทุน อย่างไรก็ตาม ในการจัดนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษานั้น เริ่มตั้งแต่ครูแนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาให้นักเรียนทราบ รับสมัคร สัมภาษณ์ และเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ วัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน”

นาย เกียรติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แยกออกเป็นทุนประเภท ทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 12 ทุน ทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน จำนวน 12 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ควรแก่การให้ความช่วยเหลือ จำนวน 277 ทุน

อย่างไรก็ตาม การมอบทุนการศึกษาในวันนี้ จำนวน 301 ทุน ไม่นับรวมทุนที่นักเรียนได้รับมาแล้ว จากองค์กรภายนอก จำนวน 145 ทุน รวมเป็นเงิน 1,091,840 บาท ขณะนี้โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรวมถึงวันนี้ จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 1,768,240 บาท

ด้านนางไทศิกาฯ ประธานในพิธีมอบทุนได้ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นำเงินทุนไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียน และพัฒนาคุณภาพการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น จนประสบความสำเร็จในการศึกษาสมตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา และความมุ่งหวังของครู อาจารย์ นอกจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว นักเรียนทุกคนควรฝึกตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้ที่พึงปรารถนาของสังคม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.