รร.สตรีภูเก็ต จัดงาน ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ พ.ย. ถึง ธ.ค. 52

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 52 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายบัณฑูร  ทองตัน ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงาน ร้อยใจ  ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  นางภาวินี  บุญวัฒโนภาส นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสมชาย  พิกุลทอง นายกสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทัก์  อึ้งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายแพทย์บัญชา  คันฉ่อง รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว

นายบัณฑูร  กล่าวว่า โรงเรียนสตรีภูเก็ตก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึงปัจุจุบัน ปี พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 100 ปี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงได้มีมติกำหนดจัดงาน “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” ขึ้น โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย  การ จัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเททองนำฤกษ์รูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง รุ่น 100 ปี สตรีภูเก็ตในวันที่ 13 ก.ย. 52 เวลา 12.39 น. ณ ด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และจะทำพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง รุ่น 100 ปี สตรีภูเก็ต ในวันที่ 7 พ.ย. 52 เวลา 09.19 น. ณ อุโบสถวัดมงคลนิมิต (วัดกลาง) อ. เมือง จ. ภูเก็ต   ส่วนการทอดผ้าป่า กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ย. 52 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100  ปีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในวันที่ 9-11 ธ.ค. 52 เวลา 08.30-21.00 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ตด้วยบรรยากาศของงานแบบชิโนโปรตุกีส มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่ 9  ธ.ค. 52 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การจัดนิทรรศการ 3 ยุคของนักเรียน 8 กลุ่มสาระ  การแสดงแสงและเสียง  เปิดตำนาน 100 ปีสตรีภูเก็ต  มินิคอนเสิร์ตของนักร้องยุคเก่า ยุคใหม่ และดารานักร้องชั้นนำ รวมถึง แก้ม The Star 4 และเอมมี่  จากธิดาวานร

โรงเรียน สตรีภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถ. ดำรง อ. เมือง จ. ภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 ดำเนินการการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 100 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีครู บุคลากรจำนวน 181 คน มีห้องเรียน 72 ห้อง นักเรียนจำนวน 3,350 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจน ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานถึง 8 ครั้ง และเป็นโรงเรียนยอดนิยมของชุมชน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.