นายโกศล ไสขาว เข้ารับตำแหน่งผอ.รร.สตรีภูเก็ต

นายโกศล ไสขาว เข้ารับตำแหน่งผอ.รร.สตรีภูเก็ต

โกศล ไสขาว เข้ารับตำแหน่งผอ.รร.สตรีภูเก็ต
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (9 ธ.ค. 57) ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักเรียนผู้ปกครอง นำโดย นางสมจิตต์ สุทธางกูร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายโกศล ไสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตคนใหม่ โดยมี นายสรายุทธ มัลลัม ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ อุปนายกสมาคมกีฬาภูเก็ต นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม

นายโกศล กล่าวว่า แนวนโยบายการบริหารจะเน้นสร้างคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพระดับสากลเป็นพลโลก และพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเสริมสร้างวินัย นักเรียนให้เป็นเยาวชน คนเก่ง คนดีของสังคมตามค่านิยม 12 ประการของ คสช. นอกจากนี้จะมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง, ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.