เปิดงาน ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ดร.สมเกียรติ ช่อผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองโรงเรียนก่อตั้งครบ  100 ปี “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” มีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ, นางเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ นางวรางคณา สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายถนัด ขวัญนิมิตร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. นี้ว่าเพื่อเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของโรงเรียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงผลงานนักเรียน การบรรยายทางวิชาการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่าในปี 2552 นี้ซึ่งถือเป็นปีที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 100 ปี โรงเรียนมีพื้นที่ 28 ไร่ 68 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับละ 12 ห้อง รวม 72 ห้องเรียน นักเรียนจำวน 3,344 คน ครูประจำการ 136 คน ครูชาวต่างประเทศ 19 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวไทย และเจ้าหน้าที่รวม 40 คน และนักการภารโรง 8 คน

จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 3 หลักสูตรหลัก คือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หรือ EP หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ SMP และหลักสูตรภาคปกติโดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดแผนการเรียนด้านภาษา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

ทางด้าน ดร.สมเกียรติ ช่อผล เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวชื่นชมยินดีที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแห่งนี้ได้ทำหน้าที่การศึกษาแก่เยาวชนเป็นอย่างดี มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและโรงเรียนมีความก้าวหน้า เป็นโรงเรียนชั้นนำที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ที่สำนักงานมอบหมายให้ชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า เป็นโรงเรียนชั้นนำที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ที่สำนักงานมอบหมายให้โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา และจัดเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มาร่วมประชุมที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ปัจจุบัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งที่จะให้โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอำนาจมายังท้องถิ่น และการใช้ความร่วมมือจากทุกภาคีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตนเชื่อมั่นอย่างยิ่งในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต เพราะเรามีสถาบันการศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นของจังหวัดและประเทศชาติโดยรวม

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x