‘มอ.ภูเก็ต’ ร่วมกับ JW Marriott และCourtyard ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการและการท่องเที่ยว

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บรท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา และกลุ่มโรงแรมคอร์ทหยาด อาทิ คอร์ทหยาดป่าตอง คอร์ท หยาดกมลา คอร์ทหยาดสุรินทร์   จัดประชุมเพื่อเปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทางด้านการ จัดการการบริการและการท่องเที่ยว“The Marriott-DNA PSU-Certified Customized Program (MDPC)”   โดยมี ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส  วงศ์สุนพรัตน์ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมทีมผู้บริหาร และผู้บริหารจากทางโรงแรมในเครือเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดการลง นามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ ณ Ginja Taste Restaurant โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

Related Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี…

Leave a Reply