ทุนม.อ. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ป.ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนป.ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2553 สำหรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับป.ตรี โท เอก จะเปิดรับสมัครในช่วง 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2552

คุณสมบัติทั่วไป

  • มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัคร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้ทาง

www.sc.psu.ac.th หรือ

http://www.sc.psu.ac.th/Units/AcademicService/SpecialProject/well_study_scholar/well_study_scholar.htm

ที่มา: www.sc.psu.ac.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.