เปิดอย่างเป็นทางการ PSU OPEN HOUSE 2018

เปิดอย่างเป็นทางการ PSU OPEN HOUSE 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 “PSU OPEN HOUSE 2561”ภายใต้หัวข้อ 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้ ภายในงานได้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อชุมชน โดยฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมนี้หน่วยงาน และคณะต่างๆภายให้มหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลงนามทำความร่วมมือ 10 หน่วยงาน โดยมีพลังงานจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต Phuket Hotels Association (PHA) โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ระนอง, ตรัง และสตูล) และบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
นอกจากนี้งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.