มอ.ภูเก็ต ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13”   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้กว่า 80 หน่วยงาน นอกจากนี้อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 10,000 คน  ซึ่งทำให้บรรยากาศของการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก  ซึ่งนอกจากแต่ละบูธจะมีกิจกรรมแล้วนั้น บนเวทีกลางภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมการแสดงและการบรรยายที่น่าสนใจ

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้ ทางคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะและหน่วยงานภายในวิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่  งานประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา  ได้ร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน แนวทางการศึกษาต่อ ตลอดจนดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครของคณะ ซึ่งมีนักเรียนที่ตั้งใจสมัครได้นำหลักฐานมาส่งที่บูธอีกด้วย

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม กับ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม กับ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply